thể thao bóng đá hôm nay

hợp tác trao đổivị trí của bạn:thể thao bóng đá hôm nay > hợp tác trao đổi > Hướng tới Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Hướng tới Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)

ngày phát hành:2023-09-16 12:53    Số lần nhấp:90

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 07/07/2023 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 276/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) trên địa bàn tỉnh.

 Ảnh minh họa 

Kế hoạch thực hiện với mục đích nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hi sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ trong các cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ đó xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Nội dung các hoạt động hướng tới ngày kỷ niệm bao gồm: Hoạt động tuyên truyền; Tổ chức Đoàn đại biểu người có công của tỉnh Hà Tĩnh tham dự Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2023; Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng; Phối hợp tổ chức Chương trình tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm huyện Hương Sơn do Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội thực hiện vào tối ngày 15/7/2023; Tổ chức Lễ “thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ trên toàn tỉnh;Tổ chức vận động, xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Tu bổ, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, phục vụ nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, dâng hương; Tổ chức các Đoàn dâng hoa, dâng hương viếng các di tích, nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh; Giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao các đơn vị, ban ngành liên quan tổ chức thực hiện như sau: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Lồng ghép quán triệt các nội dung Kế hoạch kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trong Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí và các hội nghị khác của ngành Tuyên giáo.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng tại các cơ quan, đơn vị, điạ phương. Kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2023. Đồng thời hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã triển khai vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa cùng cấp.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Tham mưu, đề xuất kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm và tặng quà cho người có công theo quy định.

- Thực hiện kịp thời chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, tập trung rà soát, giải quyết các chế độ, chính sách theo đúng quy định hiện hành; nhất là chính sách hưởng đồng thời 02 chế độ; chế độ đối với chuyên gia; chế độ chất độc hóa học; xác nhận liệt sĩ; cấp, đổi Bằng “Tổ quốc ghi công”, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hướng dẫn các sở, ngành, địa phương tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

- Tham mưu đề xuất bổ sung chính sách tặng quà người có công và thân nhân nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và Tết Nguyên đán hàng năm; đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung chính sách đối với người có công và thân nhân chưa được quy định tại Pháp lệnh người có công và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, trong đó tập trung xử lý các nội dung theo kết luận của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chính sách người có công tại Văn bản số 198/TTr-NCC ngày 21/4/2023 về việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Chủ trì tổ chức, thực hiện kịp thời việc mua sắm và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho người có công, đơn vị nuôi dưỡng người có công; dâng hương các di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh.

- Phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Hương Sơn thực hiện tốt các nội dung chương trình tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn do Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội thực hiện.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp thuộc lực lượng quân đội, công an bị thương, hy sinh nhưng đến nay chưa hoàn thành việc xác lập được hồ sơ hưởng chính sách người có công để xem xét giải quyết kịp thời. Tổ chức phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng quân đội, công an; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang và người có công trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tốt Chương trình tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm - huyện Hương Sơn do Trung tâm Phát thanh Truyền hình quân đội thực hiện.

5. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề xuất kinh phí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, căn cứ các quy định hiện hành, soát xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí,hợp tác trao đổi hệ thống thông tin cơ sở tăng cường tin, bài, thời lượng; đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh đối với người có công với cách mạng; phản ánh kịp thời gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công gương mẫu, làm kinh tế giỏi; các tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”.

Tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp thông tin xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến công tác công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh”

7. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; quan tâm giúp đỡ gia đình người có công; chăm sóc, chỉnh trang các địa chỉ đỏ, các công trình ghi công, mộ liệt sĩ,… gắn với hoạt động hè 2023 tại địa phương.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, hướng dẫn các địa phương, đơn vị treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; chỉ đạo các Ban Quản lý di tích Cố Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn, các di tích lịch sử - cách mạng; chỉnh trang khuôn viên, tổ chức dâng hương nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

9. Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch này. Kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động gặp mặt, tặng quà người có công và thân nhân người có công theo tinh thần xã hội hóa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng phóng sự, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Thương binh - Liệt sĩ; phổ biến các chủ trương, chính sách đối với người có công với cách mạng; đưa tin các hoạt động kỷ niệm, các gương người có công tiêu biểu và tập thể, cá nhân làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

11. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; chủ động bố trí ngân sách cấp huyện để triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý các sai phạm trong việc thực hiện chính sách người có công theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh.

- Tổng hợp, đề xuất danh sách đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân được tặng quà nhân Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phân công các Đoàn công tác của huyện và chỉ đạo UBND cấp xã thành lập các đoàn công tác để trao quà Chủ tịch nước, quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến trực tiếp người có công và thân nhân, hoàn thành trước ngày 27/7/2023.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh triển khai Chương trình xây dựng nhà ở cho người có công từ nguồn hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 22 tỉnh; Quỹ cứu trợ tỉnh; nguồn huy động của ngành Công an. Đồng thời phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện vận động ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Tập trung tu bổ, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ để tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ vào 20 giờ, ngày 26/7/2023.

12. BTV Tỉnh đoàn: Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thắp nến tri ân tất cả các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh vào lúc 20 giờ ngày 26/7/2023. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng các việc làm thiết thực, ý nghĩa.

13. Bưu điện tỉnh: Chịu trách nhiệm chi trả kịp thời trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân; chỉ đạo Bưu điện cấp huyện phối hợp Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp xã trực tiếp trao quà thắp hương đến tận gia đình người có công với cách mạng.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/8/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định./.

Chi tiết Kế hoạch xem Tại đây.

BBTPowered by thể thao bóng đá hôm nay @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top